Jesteś tutaj

Filtry i wkłady kanalizacyjne

Przy halach produkcyjnych, na magazynach itp. często dochodzi do wycieków substancji niebezpiecznych, które spływają do kanalizacji. W miejscach takich zdarza się przekroczenie limitu oleju i substancji ropopochodnych w wodzie opadowej, jak również zanieczyszczenie wód gruntowych. Wygodnym, łatwym do instalacji oraz ekonomicznym sposobem jest użycie ekologicznych wkładów kanałowych firmy ENPAC.

Filtr kanalizacyjny jest urządzeniem ekologicznym, które instaluje się wewnątrz instalacji odprowadzającej wodę deszczową. Skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia olejowe i ropopochodne. Maksymalny przepływ wody: 10l/s.

Do zastosowania: na parkingach na budowach na drogach przejazdowych w halach przemysłowych