Jesteś tutaj

Postępowanie na wypadek awarii i wycieku substancji ropopochodnych na stanowisku pracy oraz szkody w środowisku

Postępowanie na wypadek awarii i wycieku substancji ropopochodnych na stanowisku pracy oraz szkody w środowisku

- połączone z instruktażem praktycznym 

 

Cel szkolenia:

Budowanie świadomości ekologicznej pracowników skutkującej zwróceniem ich uwagi na to, jak duże znaczenie mają działania zapobiegawcze i prewencja u źródła powstania wycieku substancji ropopochodnych pozwalające uniknąć ich dalszego rozprzestrzenienia oraz zanieczyszczenia środowiska. Omówienie sposobów prewencji oraz eliminacji zagrożeń wynikających z awarii i wycieku substancji ropopochodnych na stanowisku pracy. Zaznajomienie z odpowiedzialnością prawną, ewentualnymi karami, jakie niesie ze sobą powstanie szkód środowiskowych. Praktyczne warsztaty z postępowania w przypadku awarii.

 

Adresaci:

  • pracownicy zakładów produkcyjnych, magazynów, mający styczność z substancjami ropopochodnymi, mocnymi kwasami, zasadami
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność, z wykorzystaniem substancji ropopochodnych, stężonych substancji chemicznych
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność, w wyniku której wprowadzane są ścieki do wód i  ziemi (w tym ścieki deszczowe)
  • pracownicy  laboratoriów chemicznych, stacji benzynowych, stacji serwiowych, funkcjonariusze Staży Pożarnej i Jednostek Ratownictwa Chemicznego

 

Prowadzący:

Koordynator prac wykonywanych przez Ekologus związanych z oczyszczaniem gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi z ponad 25-letnim doświadczeniem, prowadzący nadzór nad stroną prawną działań zapobiegawczych i naprawczych, szkoleniowiec w zakresie prewencji dla Staży Pożarnej i Jednostek Ratownictwa Chemicznego oraz zakładów przemysłowych.

 

Zakres szkolenia:

  1. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń mających wpływ na środowisko zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001
  2. Jak zapobiegać awariom na stanowisku pracy – zagrożenia jakie niesie dla ludzi i środowiska wyciek substancji ropopochodnych
  3. Wyposażenie stanowiska pracy w zestawy do szybkiego reagowania na wypadek wycieków i zagrożenia bezpieczeństwa
  4. Konsekwencje prawne i karne w przypadku spowodowania szkody w środowisku
  5. Sposób postępowania na wypadek awarii na stanowisku pracy - pokaz praktyczny

NA ZAKOŃCZENIE KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU oraz 10-DNIOWE DARMOWE KONSULTACJE MAILOWE Z WYKŁADOWCĄ
 

Postępowanie na wypadek awarii - miniatura Postępowanie na wypadek awarii - miniatura Postępowanie na wypadek awarii - miniatura Postępowanie na wypadek awarii - miniatura Postępowanie na wypadek awarii - miniatura

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń! +48 33 496 03 00